Raspored treninga

KATEGORIJA Ponedjeljak
22.07.
Utorak
23.07.
Srijeda
24.07.
Četvrtak
25.07.
Petak
26.07.
Subota
27.07.
Nedjelja
28.07.
Seniori
Juniori (05/06)
Kadeti 1 (07) 20:00 20:00
Kadeti 2 (07/08) 20:00 20:00
Pioniri 1 (2009) 8:00/16:00 8:00/16:00
Pioniri 2 (2010) 8:00/16:00 8:00/16:00
PIONIRI III 2009/2010 20:00 20:00 20:00
Mlađi pioniri 1 (2011) 8:20/16:30 8:20/16:30 19:30 8:20/16:30
Mlađi pioniri 2 (2012) 8:00/17:00 8:00/17:20 19:00 NK Zagreb-NK Špansko
ML. PIONIRI III (2011/2012) 19:00 19:00 19:00
Limači 1 (2013) 19:00 19:00 19:00
Limači 2 (2014) 19:15 19:15 19:15 Turnir Vukovina Turnir Vukovina
2014 II 19:15 19:15 19:15
Zagići 1 (2015) 18:00 18:00 18:00
Zagići 2 (2016) 18:00 18:00 turnir Sveti Martin turnir Sveti Martin turnir Sveti Martin
2016 II 18:00 NK Zagreb-NK Trnje 18:00 turnir Sveti Martin turnir Sveti Martin turnir Sveti Martin
Prednatjecatelji (2017) 18:15 18:15
Vrtić (2018/19) 17:30 17:30
Otvorena škola limači (2013/14) 18:30 18:30 18:30
Otvorena škola zagići (2015/16) 17:30 17:30 17:30
Vratari 16:30GRUPA1 i SENIORI;17:30 GRUPA2; 18:30 GRUPA3 9:00
Otvorena škola mlađi pioniri (2011/12)

Nogometni Klub Zagreb